Serdecznie witam Państwa na stronie internetowej Kancelarii EBIT oferującej kompleksową obsługę finansowo-księgową firm oraz usługi audytorskie.
 


Mam nadzieję, że przedstawione informacje o Kancelarii,
o prowadzonej działalności oraz zaprezentowana oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Krystyna Oleś

 
Przedmiotem działalności Kancelarii EBIT jest kompleksowa obsługa finansowa małych i średnich przedsiębiorstw obejmująca prowadzenie ksiąg rachunkowych, ewidencji kadrowo - płacowej, doradztwo podatkowe, doradztwo rachunkowe, sporządzanie analiz ekonomicznych opisujących sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstw.
Kancelaria oferuje również usługi audytorskie polegające m.in. na badaniu sprawozdań finansowych i audycie wykorzystania środków unijnych . Kancelaria EBIT wpisana jest listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3534. szczegóły »»
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
bieżącą ewidencję rachunkową, płacową i podatkową, stały nadzór księgowy,
periodyczne sporządzanie sprawozdań i szeroko rozumianych analiz ekonomicznych mających na celu diagnozowanie i stały monitoring kondycji finansowej przedsiębiorstw,
zlecenia jednorazowe (organizacja procesu przejścia z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na pełną rachunkowość, opracowanie polityki rachunkowości, sporządzanie analiz i prognoz finansowych). szczegóły »»
usługi audytorskie: badanie sprawozdań finansowych, audyt wykorzystania środków unijnych
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na kompleksowej obsłudze finansowej przedsiębiorstw wymaga m.in. posiadania odpowiedniego wykształcenia kierunkowego, znajomości obowiązujących przepisów z zakresu rachunkowości
i podatków oraz posiadania wiedzy praktycznej z tego zakresu.
Właścicielka Kancelarii EBIT posiada uprawnienia, gruntowną wiedzę oraz bogate, kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie oferowanych usług. Posiadane przez właścicielkę Kancelarii uprawnienia biegłego rewidenta, wykształcenie, wiedza
i doświadczenie są gwarancją wysokiej jakości świadczonych usług.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Wykonanie strony internetowej sfinansowane zostało ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego-Działanie 2.5 "Promocja przedsiębiorczości".
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
Home | O firmie | Oferta | Strategia rozwoju | Kontakt i mapa

Copyright © Kancelaria EBIT Biegły Rewident Krystyna Oleś Nowy Sącz. Realizacja: Verakom